Brno (Pressweb) – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., na straně jedné, a Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., a KMOTR – Masna Kroměříž, a.s., na straně druhé. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci.

Skupina Agrofert podnikatele Andreje Babiše se zabývá zejména činnostmi v oblasti zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu. Většina společností skupiny působí v sektoru zemědělství, jedná se o společnosti typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup) či ACHP (agrochemické podniky), které se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu a rovněž poskytováním služeb pro zemědělce. V rámci holdingu působí mimo jiné též potravinářské společnosti, které se zabývají porážkou, zpracováním a prodejem vepřového, hovězího a drůbežího masa a výrobou masných výrobků, uzenin, konzerv a souvisejících služeb. Skupina Agrofert je činná rovněž v mlýnsko-pekárenském průmyslu a v oblasti zpracování mléka a výroby mléčných výrobků.

Společnosti Krahulík a KMOTR byly před fúzí kontrolovány soutěžitelem Českomoravský uzenářský holding, a.s. Jejich hlavní činností je řeznictví a uzenářství se zaměřením na vepřové a hovězí maso, přičemž na trh dodávají kompletní uzenářský sortiment s hlavním důrazem na trvanlivé uzeniny.

Úřad se zabýval možnými dopady spojení na trh výroby a dodávek uzenin, na němž bude společný podíl spojujících se soutěžitelů relativně nízký. Nepříliš vysoké tržní podíly má skupina Agrofert i na vertikálně navazujícím trhu chovu a prodeje jatečních vepřů a skotu či v dodávkách čerstvého vepřového a hovězího masa.

ÚOHS tedy spojení povolil s tím, že přestože skupina Agrofert dosáhne v důsledku spojení nezanedbatelného podílu v oblasti dodávek uzenin, bude nadále vystavena významnému tlaku ze strany konkurence v podobě domácích i zahraničních výrobců i nákupní síle odběratelů, jimiž jsou ve značné míře velké obchodní řetězce. Spojení tedy dle Úřadu nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.