Praha (Pressweb) – Na základě druhého letošního odhadu hektarových výnosů, zpracovaného k 15. červenci, předpokládá ČSÚ sklizeň základních obilovin ve výši 6 381 tis. tun zrna. V porovnání s červnovým odhadem to znamená snížení o 200 tis. tun (o 3,0 %). Odhad sklizně řepky se proti červnu snížil o 36 tis. tun (o 3,2 %) na 1 107 tis. tun. Proměnlivé počasí způsobuje zpožďování sklizně a negativně ovlivňuje množství i kvalitu očekávané úrody.

Červencový odhad sklizně základních obilovin 6 381 tis. tun je nižší proti výsledkům sklizně loňského roku o 547 tis. tun (o 7,9 %). Osevní plocha základních obilovin se proti roku 2009 snížila o 5,4 %, očekávaný hektarový výnos 4,72 t/ha je o 2,7 % nižší než v roce 2009.

U pšenice ozimé se očekává sklizeň 4 062 tis. tun, jedná se o pokles úrody o 4,0 %. Pokles sklizně je odhadován i u ječmene jarního, jehož úroda ve výši 1 143 tis. tun, představuje pokles o 15,6 % vůči loňsku. Hektarový výnos pšenice ozimé je odhadován na 5,17 tun (loni 5,33 tuny), ječmene jarního na 4,10 tun (loni 4,23 tuny). Nejvyšší meziroční pokles výnosů je signalizován u ječmene ozimého, o 6,6 %, naopak jediná obilovina s vyšším výnosem než loni (o 17,9 %), je pšenice jarní.

Na očekávaném poklesu celkové sklizně pšenice ozimé se z 25,3 % podílí snížení osevních ploch a ze 74,7 % změna hektarových výnosů. Snížení osevních ploch ječmene jarního se projevilo celkovým poklesem sklizně o 13,0 %, samotná změna hektarových výnosů se projevila snížením produkce o 3,1 %.

Produkce řepky se očekává při předpokládaném hektarovém výnosu 3,00 tuny (loni 3,18 tun) ve výši 1 107 tis. tun, tj. o 1,9 % méně než loni. Pokles, zapříčiněný snížením hektarových výnosů (o 5,7 %), byl částečně kompenzován zvýšením osevních ploch o 14 tis. ha (o 3,9 %).

Odhadovaná produkce máku 31 tis. tun proti loňské sklizni (33 tis. tun) je ovlivněna jak poklesem osevní plochy o 4,7 %, tak nižším výnosem 0,60 t/ha (o 1,6 %).

Podrobnější informace – též v regionálním členění – zabývající se i odhady hektarových výnosů a sklizní raných brambor, hrachu setého, vybraných druhů ovoce a zeleniny jsou uvedeny v navazujících publikaci Prognóza sklizní – operativní zpráva za červenec.