Zemědělství

svět zemědělce

Archive for the ‘Zemědělství’ Category

Praha (Pressweb) – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a. s. (AGROFERT) se společnostmi Animalco a. s. a Procházka holding a. s. (Procházka). Rozhodnutí o povolení spojení společnosti AGROFERT se společností Procházka již nabylo právní moci, druhé rozhodnutí není zatím pravomocné. Společnost AGROFERT získá akcie na základním kapitálu a hlasovacích právech společností Animalco (70% podíl) a Procházka (100% podíl), a tím i možnost obě společnosti přímo a výlučně kontrolovat.

Společnost AGROFERT je holdingovou společností skupiny Agrofert, která prostřednictvím majetkových účastí sdružuje v České republice i v zahraničí (Slovensko, Německo) výrobní a obchodní společnosti zabývající se zejména činnostmi v oblasti zemědělství a v potravinářském a chemickém průmyslu.

Společnost Animalco působí v potravinářském průmyslu a těžiště její činnosti představuje velkoobchod s jatečnými zvířaty (hovězí dobytek, prasata), masem a masnými výrobky určenými zejména jako suroviny pro zpracovatelský masný průmysl a suroviny pro uzenářskou výrobu. Animalco rovněž obchoduje s chovnými a plemennými zvířaty, potravinářskými obaly, vybranými druhy mlékárenských výrobků a mražené zeleniny.

Společnost Procházka je společností holdingového typu bez vlastního výrobního programu, stojící v čele skupiny Procházka, která působí zejména v České republice v oblastech výroby a zpracování hovězího, vepřového a drůbežího masa, výroby masných výrobků a velkoobchodního i maloobchodního prodeje těchto produktů.

Na základě výsledků šetření ve správním řízení dospěl ÚOHS k závěru, že posuzovaná spojení soutěžitelů nenaruší hospodářskou soutěž na žádném z relevantních produktových trhů, a to zejména s ohledem na relativně nízký nárůst tržního podílu skupiny Agrofert v daných oblastech. Tržní podíly a tržní sílu spojením vzniklého subjektu bude vyvažovat dostatečný počet konkurenčních subjektů a stejně tak na straně poptávky významná hospodářská síla zejména maloobchodních řetězců, kterým nadále zůstane alternativa pro výběr jiného dodavatele.

 • 0 Comments
 • Filed under: Zemědělství
 • Každé prase vyšetříme

  Praha (Pressweb) – O účinnosti našeho státního veterinárního dozoru svědčí, že se do tržní sítě nepropustí nic závadného. Na jatkách veterinární inspektoři samozřejmě prověřují jatečná zvířata česká, moravská či slezská, ale i jatečná zvířata ze zemí EU. Ta musí být doprovázena příslušnými veterinárními dokumenty, které jsou taktéž kontrolovány.

  O pečlivosti našeho dozoru svědčí následující údaje: Za uplynulých 12 měsíců (od července 2009 do července 2010) bylo vyšetřeno 156 prasat s podezřením na tuberkulózu, která byla dovezena na jatky v ČR ze zemí EU. Z toho bylo 107 zvířat pozitivních na Mykobakteria (105 Mycobacterium avium subsp. hominisuis a 2x Mycobacterium avium subsp. avium) – 78 prasat pocházelo z Francie, 29 z Německa. Zabaveno a zlikvidováno tedy bylo: 20 hlav, 131 střev a žaludků, a 8 celých prasat.

  Pokud se TBC prokáže jen v jedné mízní uzlině nebo jednom orgánu, zabaví se pouze příslušná část těla, pokud se TBC prokáže na více místech těla, zabaví se celé tělo.

  Mycobacterium avium je sice přenosné na člověka, nicméně se nejedná o lidskou tuberkulózu (tj. Mycobacterium tuberculosis).

  Z uvedených skutečností lze vyvodit, že to je dobrá zpráva pro zákazníky. Jsou chráněni veterinárním dozorem, který při vyšetření na jatkách prověří každé jatečné zvíře.

 • 0 Comments
 • Filed under: Zemědělství
 • Drůbež do EU má jistá omezení

  Praha (Pressweb) – Obchodování mezi členskými zeměmi je poměrně jednoduché, neboť všechny produkty živočišného původu, tj. i drůbež a drůbeží maso, musejí odpovídat podmínkám daným veterinární legislativou EU. S produkty z nečlenských zemí, je tomu tak obdobně, o splnění těchto podmínek se přesvědčují pohraniční veterinární stanice na vnějších hranicích EU.

  Navíc lze uvést, že živočišné produkty ze třetích zemí lze do EU dovážet pouze tehdy, je-li odesílající třetí země uvedena v seznamu třetích zemí, z nichž je dovoz dotyčného produktu povolen a zařízení, ze kterého byl produkt odeslán, je pro takový dovoz schválené. O splnění EU požadovaných podmínek se také pravidelně přesvědčují inspektoři z EU.

  Jelikož se čas od času objevují spekulace o možném nepovoleném dovozu drůbežího masa z Číny, uvádíme následující Fakta. Rozhodnutím Komise 2005/692/ES byl dovoz čerstvého drůbežího masa z Číny do EU výslovně zakázán. Toto rozhodnutí bylo přijato jako ochranné opatření před influenzou ptáků, jejíž ohniska se v Číně v minulých letech opakovaně objevovala.

  V současné době je z Číny povolen pouze dovoz výrobků z drůbežího masa, ale jedině pochází-li ze schválených závodů v provincii Shandong. Tyto výrobky musejí být podrobeny tepelnému ošetření při teplotě nejméně 70 °C. Toto povolení bylo uděleno po několika kontrolních misích ze strany Evropské komise v Číně, které prokázaly splnění veterinárních požadavků a dobrý nákazový status chované drůbeže. Každou zásilku musí navíc při dovozu doprovázet prohlášení příslušného čínského orgánu, že zásilka byla před expedicí podrobena chemickému testu na zjištění přítomnosti chloramfenikolu a nitrofuranu, aby se zajistilo, že dotyčný produkt nepředstavuje nebezpečí pro zdraví lidí.

  Před vstupem do EU musejí být masné výrobky předloženy ke vstupní veterinární kontrole, která probíhá na schválených pohraničních veterinárních stanicích a je prováděna vyškolenými úředními veterinární lékaři. Ti po kontrole dokladů, shody a fyzické kontrole propustí do volného oběhu na území EU pouze živočišné produkty, jež splňují stanovené požadavky.

  Přes platný zákaz dovozu drůbežího masa z Číny se tudíž do Unie může teoreticky dostat pouze maso dovezené nelegálně, např. pokud je deklarované jako jiná komodita. Odhalování takových případů ale již nenáleží veterinářům, ale je věcí orgánů celní správy.

 • 0 Comments
 • Filed under: Zemědělství
 • Brno (Pressweb) – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., na straně jedné, a Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., a KMOTR – Masna Kroměříž, a.s., na straně druhé. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci.

  Skupina Agrofert podnikatele Andreje Babiše se zabývá zejména činnostmi v oblasti zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu. Většina společností skupiny působí v sektoru zemědělství, jedná se o společnosti typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup) či ACHP (agrochemické podniky), které se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu a rovněž poskytováním služeb pro zemědělce. V rámci holdingu působí mimo jiné též potravinářské společnosti, které se zabývají porážkou, zpracováním a prodejem vepřového, hovězího a drůbežího masa a výrobou masných výrobků, uzenin, konzerv a souvisejících služeb. Skupina Agrofert je činná rovněž v mlýnsko-pekárenském průmyslu a v oblasti zpracování mléka a výroby mléčných výrobků.

  Společnosti Krahulík a KMOTR byly před fúzí kontrolovány soutěžitelem Českomoravský uzenářský holding, a.s. Jejich hlavní činností je řeznictví a uzenářství se zaměřením na vepřové a hovězí maso, přičemž na trh dodávají kompletní uzenářský sortiment s hlavním důrazem na trvanlivé uzeniny.

  Úřad se zabýval možnými dopady spojení na trh výroby a dodávek uzenin, na němž bude společný podíl spojujících se soutěžitelů relativně nízký. Nepříliš vysoké tržní podíly má skupina Agrofert i na vertikálně navazujícím trhu chovu a prodeje jatečních vepřů a skotu či v dodávkách čerstvého vepřového a hovězího masa.

  ÚOHS tedy spojení povolil s tím, že přestože skupina Agrofert dosáhne v důsledku spojení nezanedbatelného podílu v oblasti dodávek uzenin, bude nadále vystavena významnému tlaku ze strany konkurence v podobě domácích i zahraničních výrobců i nákupní síle odběratelů, jimiž jsou ve značné míře velké obchodní řetězce. Spojení tedy dle Úřadu nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

 • 0 Comments
 • Filed under: Zemědělství