Zemědělství

svět zemědělce

Tularémie není jen nemoc zajíců

Praha (Pressweb) – S teplým počasím se zvyšuje riziko onemocnění tularémií. Přestože se toto onemocnění týká u nás zejména zajíců a hlodavců, může za jistých okolností onemocnět i člověk.

Jde o akutní nebo chronické bakteriální onemocnění zajíců a hlodavců, ale i dalších volně žijících zvířat. Vnímavý je i člověk. Tato nemoc je rozšířena po celém světě, a je charakteristická typickou přírodní ohniskovostí (původce cirkuluje v prostředí nezávisle na člověku mezi volně žijícími obratlovci a členovci). Na přenosu nemoci se významně podílejí klíšťata, která jsou příčinou šíření nemoci mezi jednotlivými druhy. V ČR je ročně hlášeno okolo 100 případů onemocnění lidí. Zvířata, která onemocní, jsou malátná, ztrácejí plachost, mají záněty uzlin. U člověka se onemocnění projevuje horečkami, slabostí a může jít o formu kožní, zánět mízních uzlin, plicní formu, střevní formu nebo o zánět spojivky.

Státní veterinární správa ČR letos organizuje monitoring tularémie, tak, že jde o monitoring plošný, jehož cílem je definovat rizikové oblasti. Za účinné opatření považujeme při výskytu vydávat mimořádná veterinární opatření vždy na přesně definované období. Poté samozřejmě musí následovat další vyšetření ulovených a uhynulých zajíců. Na základě schválené metodiky vyšetřování na tularémii počítáme s ročním vyšetřením 2 409 zajíců na celém území ČR. Znamená to, že se na celém území republiky vyšetřují uhynulí zajíci a v období podzimních honů všichni podezřelí, a to zejména v oblastech s výskytem tohoto onemocnění.

Letos bylo zatím vyšetřeno 28 ulovených zajíců, z nichž bylo 6 pozitivních, jeden v regionu Hlavního města Prahy, dva v Jihočeském kraji, jeden v Plzeňském kraji, jeden v Libereckém kraji a jeden v Jihomoravském kraji.

Na místě je tedy být stále obezřetní a vyhýbat se kontaktu s uhynulými zvířaty, dbát hygieny a také nepít neprověřenou vodu a pro lovce varování: dávat pozor při stahování zajíců na případné poranění. Nakažení je možné právě proniknutím nákazy do krevního oběhu, popřípadě přes spojivku, nebo vdechnutím kontaminovaného prachu, například při přenocování ve volné přírodě, zejména v blízkosti stohů, kde se mohou vyskytovat nemocní hlodavci.

Praha (Pressweb) – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a. s. (AGROFERT) se společnostmi Animalco a. s. a Procházka holding a. s. (Procházka). Rozhodnutí o povolení spojení společnosti AGROFERT se společností Procházka již nabylo právní moci, druhé rozhodnutí není zatím pravomocné. Společnost AGROFERT získá akcie na základním kapitálu a hlasovacích právech společností Animalco (70% podíl) a Procházka (100% podíl), a tím i možnost obě společnosti přímo a výlučně kontrolovat.

Společnost AGROFERT je holdingovou společností skupiny Agrofert, která prostřednictvím majetkových účastí sdružuje v České republice i v zahraničí (Slovensko, Německo) výrobní a obchodní společnosti zabývající se zejména činnostmi v oblasti zemědělství a v potravinářském a chemickém průmyslu.

Společnost Animalco působí v potravinářském průmyslu a těžiště její činnosti představuje velkoobchod s jatečnými zvířaty (hovězí dobytek, prasata), masem a masnými výrobky určenými zejména jako suroviny pro zpracovatelský masný průmysl a suroviny pro uzenářskou výrobu. Animalco rovněž obchoduje s chovnými a plemennými zvířaty, potravinářskými obaly, vybranými druhy mlékárenských výrobků a mražené zeleniny.

Společnost Procházka je společností holdingového typu bez vlastního výrobního programu, stojící v čele skupiny Procházka, která působí zejména v České republice v oblastech výroby a zpracování hovězího, vepřového a drůbežího masa, výroby masných výrobků a velkoobchodního i maloobchodního prodeje těchto produktů.

Na základě výsledků šetření ve správním řízení dospěl ÚOHS k závěru, že posuzovaná spojení soutěžitelů nenaruší hospodářskou soutěž na žádném z relevantních produktových trhů, a to zejména s ohledem na relativně nízký nárůst tržního podílu skupiny Agrofert v daných oblastech. Tržní podíly a tržní sílu spojením vzniklého subjektu bude vyvažovat dostatečný počet konkurenčních subjektů a stejně tak na straně poptávky významná hospodářská síla zejména maloobchodních řetězců, kterým nadále zůstane alternativa pro výběr jiného dodavatele.

 • 0 Comments
 • Filed under: Zemědělství
 • Praha (Pressweb) – Je to sice daleko od ČR, přesto si případy slintavky a kulhavky v Bulharsku zasluhují pozornost. O prvním pozitivním nálezu slintavky u zastřeleného divokého prasete informovala bulharská strana již 5. ledna. Dne 9. ledna 2011 byla Evropská komise a následně ostatní členské státy, informovány o vzniku ohniska slintavky a kulhavky u hospodářských zvířat ve vesnici Kosti, nacházející se v okresu Carevo v regionu Burgas. (Státní veterinární správa ČR o slintavce a kulhavce v Bulharsku informovala 5. 1., viz tisková zpráva na www.svscr.cz.)

  Nákazovou situaci v Bulharsku v těchto dnech projednává na svém zasedání v Bruselu Stálý výbor pro zdraví zvířat a potravní řetězec. Ochranná opatření týkající se živých zvířat a živočišných produktů jsou obsažena v rozhodnutí Komise 2011/8/EU, a měla by být v platnosti minimálně do 28. února 2011.

  Zásadními kroky bylo kolem ohniska (vesnice Kosti) vytýčit tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. Chovatelé zvířat v celé zemi byli upozorněni na dodržování přísných zásad biologické bezpečnosti v chovech. Dále byly zakázány trhy a svody zvířat v regionech Burgas, Varna, Šumen, Jambol, Sliven, Haškovo a Kardžali. Ve vesnicích nacházejících se v ochranném pásmu byly odebrány vzorky krve hospodářských zvířat. Pozitivní zvířata byla nalezena v chovech skotu, prasat, ovcí a koz. Jedná se o slintavku typu O. Zjištěná zvířata byla utracena.

  Také v  pásmu dozoru byly odebrány vzorky krve, i když klinické příznaky u zvířat nebyly zjištěny. Všechny vzorky krve, odebrané v pásmu dozoru a vyšetřené do 11. ledna 2011, byly negativní. Podaří-li se „udržet“ nákazu v ohnisku a tam ji zdolat, mohla by mimořádná veterinární opatření v ideálním případě skončit na konci února.

  Pro Státní veterinární správu to znamená pečlivě sledovat nákazovou situaci v Bulharsku a je na místě i upozornit ty, kdo cestují do této země, aby se dotyčným regionům raději vyhnuli.

  Prašivina není svrab

  Praha (Pressweb) – Zejména na podzim hrozí domácím i hospodářským zvířatům svrab nebo prašivina. Nákaza je možná zpravidla kontaktem s nemocným zvířetem, u loveckých psů nebo u koček například tam, kde se vyskytují lišky. Nakazit se může i člověk. Prevence je čistota a léčení je možné speciálními přípravky.

  Svrab i prašivinu způsobují roztoči. Svrab zákožka svrabová, tito roztoči jsou velcí asi 0,2 – 0,5 mm, kteří provrtávají kůži, živí se tkání a způsobují svrbění a záněty, které mohou být branou další infekce. Prašivinu, neboli demodikózu, má na svědomí trudník, roztoč, který je velký 1,3 – 1,4 mm a vyskytuje se v tukových žlázkách u chlupů. Způsobuje záněty, vznikají vřídky a tvoří se nejprve červené víceméně ohraničené skvrny. I zde hrozí nebezpečí druhotné infekce, například i různými plísněmi. Pak je léčení obtížnější.

  Svrabem i prašivinou mohou trpět i hospodářská zvířata, jako například prasata nebo ovce. Onemocnět může i člověk. U člověka je léčení snazší, lépe se dodržuje hygiena a je třeba kromě toho použít speciální léčiva. Lze doporučit navštívit veterinárního, pokud jde o člověka, tak humánního lékaře.

  Jako prevence je dobré se vyvarovat kontaktu s cizími neznámými zvířaty a zejména s toulavými psy. A sledovat svá zvířata, zejména na místech méně ochlupených, okolo uší, slabin, okolo ocasu a konečníku.

  Praha (Pressweb) – Snad to není přehnané, ale porážky jatečných zvířat podle náboženských předpisů, tzv. rituální porážky, o tisíciletí, popřípadě staletí, předcházely současným veterinárním předpisům.

  Například tzv. košer porážka vychází z reality Blízkého východu s velmi teplým počasím a tudíž z požadavku na rychlé vykrvení i z požadavku na rychlé usmrcení jatečných zvířat, tedy netýráním. Následuje „veterinární“ prohlídka vyškoleným odborníkem. Jistou obdobou je i halal porážka v tradiční podobě.

  V ČR jsou počty takto porážených jatečných zvířat velmi malé, nicméně jsou možné. Pro představu lze uvést, že ve dvou jatkách (z celkového počtu 228 v ČR) bylo v roce 2009 takto podle náboženských předpisů poraženo 68 kusů skotu, 428 ovcí a 42 302 kusů drůbeže. Pro porovnání bylo v roce 2009 poraženo celkem 286 149 kusů skotu, 11 710 ovcí a 131 989 020 kusů drůbeže. Takže rituálních porážek bylo opravdu zanedbatelné množství.

  Způsoby košer a halal porážky samozřejmě také dozorují orgány státního veterinárního dozoru, aby byly v souladu s ustanoveními zákona na ochranu zvířat proti týrání i v souladu s nařízeními EU, zejména s nařízeními č. 3/2002, č. 4/2003 a č. 562/2004. Každá jednotlivá porážka musí být oznámena Ministerstvu zemědělství ČR a zájemce (náboženská společnost) musí požádat o její povolení.

  Takovýto způsob porážky umožňuje jak legislativa EU, tak samozřejmě i legislativa ČR. Lze říci, že na základě dosavadních zkušeností jsou tzv. rituální porážky prováděny v souladu s předpisy a nikdy nebyly zaznamenány problémy ani s týráním, ani se zdravotní nezávadností produktů.

 • 0 Comments
 • Filed under: Chov zvířat
 • Praha (Pressweb) – Loňský rok byl posledním, kdy Státní veterinární správa ČR organizovala na území naší republiky orální vakcinaci lišek proti vzteklině. Za 21 let (1989 až 2009) bylo během 42 vakcinačních kampaní (dvakrát ročně, tj. na jaře a na podzim) použito 32 515 000 vakcinačních dávek. Výsledek je ten, že vzteklina byla na našem území zcela vymýcena.

  Poslední výskyt vztekliny byl u nás zaznamenán u lišky v dubnu 2002 na okrese Trutnov a v roce 2004 byla naše republika uznána za zemi prostou této nákazy. Od té doby se přesvědčujeme o účinnosti vakcinace. Vyšetřování je, zejména v pohraničních oblastech, nadále nezbytné. V loňském roce bylo vyšetřeno 7 844 lišek. Výsledek negativní. Dále bylo vyšetřeno 171 volně žijících zvířat a 372 domácích zvířat, i zde byl výsledek vyšetření opět negativní.

  Je třeba ale připomenout, že zavlečení vztekliny na naše území je možné vzhledem k vzrůstající oblibě cestování se zvířaty, zejména do mimoevropských zemí, ale i například na Balkán nebo do zemí v okolí Středozemního moře. Proto je nutné, aby psi, popřípadě jiná vnímavá zvířata byla proti vzteklině vakcinována. Ostatně to také nařizuje veterinární zákon.

  Také je nutné každé podezření prověřit, zejména pokud jde o poranění zvířetem neznámého původu nebo volně žijícím živočichem, popřípadě dotyčné zvíře vyšetřit. Laboratorní vyšetření u nás provádí Národní referenční laboratoř pro vzteklinu ve Státním veterinárním ústavu Praha a Státní veterinární ústav Olomouc.

  Praha (Pressweb) – Při obchodování se třetími zeměmi se naši vývozci setkávají s požadavkem dotyčné cílové země deklarovat, že jsme určitých nákaz zvířat prostí. Že jsme prostí vysoce patogenní aviární influenzy je známo, poslední mimořádná opatření skončila v roce 2007. A to bylo již dříve publikováno v Bulletinu OIE (Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat).

  Poslední výskyt nízce patogenní aviární influenzy byl ale zjištěn v roce 2009 a na základě zprávy, kterou OIE předal Milan Malena šéf Státní veterinární správy ČR, vydal OIE ve svém letošním Bulletinu č. 2 informaci, že ČR potvrdila, že je v současné době této nákazy prostá (The Czech Republic declares itself free from notifiable, low pathogenicity avian influenza in southern Bohemia), Bulletin OIE, 2010(2): 46 – 47.

  To znamená, že naši vývozci mohou bez problémů obchodovat s drůbežím masem a drůbežími výrobky i se třetími zeměmi (zeměmi, které nejsou členy EU). OIE akceptovala naši zprávu a uznala území ČR prosté této nákazy.

  Státní veterinární správa ČR nicméně nákazovou situaci stále sleduje jak u drůbeže, tak u volně žijících ptáků. V případě opětovného zavlečení nákazy na naše území jsme připraveni přijmout adekvátní opatření k zabezpečení bezpečnosti potravin živočišného původu, bezpečnosti našich chovů, a v neposlední řadě i zdraví i našich občanů.

  Praha (Pressweb) – Na základě druhého letošního odhadu hektarových výnosů, zpracovaného k 15. červenci, předpokládá ČSÚ sklizeň základních obilovin ve výši 6 381 tis. tun zrna. V porovnání s červnovým odhadem to znamená snížení o 200 tis. tun (o 3,0 %). Odhad sklizně řepky se proti červnu snížil o 36 tis. tun (o 3,2 %) na 1 107 tis. tun. Proměnlivé počasí způsobuje zpožďování sklizně a negativně ovlivňuje množství i kvalitu očekávané úrody.

  Červencový odhad sklizně základních obilovin 6 381 tis. tun je nižší proti výsledkům sklizně loňského roku o 547 tis. tun (o 7,9 %). Osevní plocha základních obilovin se proti roku 2009 snížila o 5,4 %, očekávaný hektarový výnos 4,72 t/ha je o 2,7 % nižší než v roce 2009.

  U pšenice ozimé se očekává sklizeň 4 062 tis. tun, jedná se o pokles úrody o 4,0 %. Pokles sklizně je odhadován i u ječmene jarního, jehož úroda ve výši 1 143 tis. tun, představuje pokles o 15,6 % vůči loňsku. Hektarový výnos pšenice ozimé je odhadován na 5,17 tun (loni 5,33 tuny), ječmene jarního na 4,10 tun (loni 4,23 tuny). Nejvyšší meziroční pokles výnosů je signalizován u ječmene ozimého, o 6,6 %, naopak jediná obilovina s vyšším výnosem než loni (o 17,9 %), je pšenice jarní.

  Na očekávaném poklesu celkové sklizně pšenice ozimé se z 25,3 % podílí snížení osevních ploch a ze 74,7 % změna hektarových výnosů. Snížení osevních ploch ječmene jarního se projevilo celkovým poklesem sklizně o 13,0 %, samotná změna hektarových výnosů se projevila snížením produkce o 3,1 %.

  Produkce řepky se očekává při předpokládaném hektarovém výnosu 3,00 tuny (loni 3,18 tun) ve výši 1 107 tis. tun, tj. o 1,9 % méně než loni. Pokles, zapříčiněný snížením hektarových výnosů (o 5,7 %), byl částečně kompenzován zvýšením osevních ploch o 14 tis. ha (o 3,9 %).

  Odhadovaná produkce máku 31 tis. tun proti loňské sklizni (33 tis. tun) je ovlivněna jak poklesem osevní plochy o 4,7 %, tak nižším výnosem 0,60 t/ha (o 1,6 %).

  Podrobnější informace – též v regionálním členění – zabývající se i odhady hektarových výnosů a sklizní raných brambor, hrachu setého, vybraných druhů ovoce a zeleniny jsou uvedeny v navazujících publikaci Prognóza sklizní – operativní zpráva za červenec.

  Každé prase vyšetříme

  Praha (Pressweb) – O účinnosti našeho státního veterinárního dozoru svědčí, že se do tržní sítě nepropustí nic závadného. Na jatkách veterinární inspektoři samozřejmě prověřují jatečná zvířata česká, moravská či slezská, ale i jatečná zvířata ze zemí EU. Ta musí být doprovázena příslušnými veterinárními dokumenty, které jsou taktéž kontrolovány.

  O pečlivosti našeho dozoru svědčí následující údaje: Za uplynulých 12 měsíců (od července 2009 do července 2010) bylo vyšetřeno 156 prasat s podezřením na tuberkulózu, která byla dovezena na jatky v ČR ze zemí EU. Z toho bylo 107 zvířat pozitivních na Mykobakteria (105 Mycobacterium avium subsp. hominisuis a 2x Mycobacterium avium subsp. avium) – 78 prasat pocházelo z Francie, 29 z Německa. Zabaveno a zlikvidováno tedy bylo: 20 hlav, 131 střev a žaludků, a 8 celých prasat.

  Pokud se TBC prokáže jen v jedné mízní uzlině nebo jednom orgánu, zabaví se pouze příslušná část těla, pokud se TBC prokáže na více místech těla, zabaví se celé tělo.

  Mycobacterium avium je sice přenosné na člověka, nicméně se nejedná o lidskou tuberkulózu (tj. Mycobacterium tuberculosis).

  Z uvedených skutečností lze vyvodit, že to je dobrá zpráva pro zákazníky. Jsou chráněni veterinárním dozorem, který při vyšetření na jatkách prověří každé jatečné zvíře.

 • 0 Comments
 • Filed under: Zemědělství
 • Drůbež do EU má jistá omezení

  Praha (Pressweb) – Obchodování mezi členskými zeměmi je poměrně jednoduché, neboť všechny produkty živočišného původu, tj. i drůbež a drůbeží maso, musejí odpovídat podmínkám daným veterinární legislativou EU. S produkty z nečlenských zemí, je tomu tak obdobně, o splnění těchto podmínek se přesvědčují pohraniční veterinární stanice na vnějších hranicích EU.

  Navíc lze uvést, že živočišné produkty ze třetích zemí lze do EU dovážet pouze tehdy, je-li odesílající třetí země uvedena v seznamu třetích zemí, z nichž je dovoz dotyčného produktu povolen a zařízení, ze kterého byl produkt odeslán, je pro takový dovoz schválené. O splnění EU požadovaných podmínek se také pravidelně přesvědčují inspektoři z EU.

  Jelikož se čas od času objevují spekulace o možném nepovoleném dovozu drůbežího masa z Číny, uvádíme následující Fakta. Rozhodnutím Komise 2005/692/ES byl dovoz čerstvého drůbežího masa z Číny do EU výslovně zakázán. Toto rozhodnutí bylo přijato jako ochranné opatření před influenzou ptáků, jejíž ohniska se v Číně v minulých letech opakovaně objevovala.

  V současné době je z Číny povolen pouze dovoz výrobků z drůbežího masa, ale jedině pochází-li ze schválených závodů v provincii Shandong. Tyto výrobky musejí být podrobeny tepelnému ošetření při teplotě nejméně 70 °C. Toto povolení bylo uděleno po několika kontrolních misích ze strany Evropské komise v Číně, které prokázaly splnění veterinárních požadavků a dobrý nákazový status chované drůbeže. Každou zásilku musí navíc při dovozu doprovázet prohlášení příslušného čínského orgánu, že zásilka byla před expedicí podrobena chemickému testu na zjištění přítomnosti chloramfenikolu a nitrofuranu, aby se zajistilo, že dotyčný produkt nepředstavuje nebezpečí pro zdraví lidí.

  Před vstupem do EU musejí být masné výrobky předloženy ke vstupní veterinární kontrole, která probíhá na schválených pohraničních veterinárních stanicích a je prováděna vyškolenými úředními veterinární lékaři. Ti po kontrole dokladů, shody a fyzické kontrole propustí do volného oběhu na území EU pouze živočišné produkty, jež splňují stanovené požadavky.

  Přes platný zákaz dovozu drůbežího masa z Číny se tudíž do Unie může teoreticky dostat pouze maso dovezené nelegálně, např. pokud je deklarované jako jiná komodita. Odhalování takových případů ale již nenáleží veterinářům, ale je věcí orgánů celní správy.

 • 0 Comments
 • Filed under: Zemědělství